Powiększenie tekstu:      

Działania Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego:
 • współpraca z Pomorską Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gdańsku
 • współpraca ze stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką ruchu drogowego
 • opiniowanie i współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie oznakowania dróg i ulic, stanu dróg oraz niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym
 • organizowanie spotkań egzaminatorów i instruktorów z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • realizowanie zadań wynikających z Krajowego Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT
 • prowadzenie systemu stałego monitorowania przedsięwzięć wprowadzonych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego


zobacz szczegóły
Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest zespołem inspirującym i koordynującym kierunki działań administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rada działa pod przewodnictwem Marszałka Województwa Pomorskiego na obszarze województwa.

Sekretariat Rady usytuowany w strukturze Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku jest organem wykonawczym PRBRD i jej Prezydium oraz prowadzi działalność organizacyjną Rady.


80-067 Gdańsk
ul. Równa 19/21
tel. 58 300 15 34
www.prbrd.gda.pl

strona główna e-mail  mapa strony drukuj  

PLAN PRACY PORD w Gdańsku
na rzecz BRD w 2015 r.


EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA I ORGANIZACYJNA W TURNIEJACH WIEDZY O BRD, WYŚCIGACH I IMPREZACH ROWEROWYCH
  • Ogólnopolski Turniej Wiedzy o BRD:
   • - eliminacje miejskie i gminne
   • - eliminacje powiatowe
   • - Finał Wojewódzki
  • Inne turnieje

 • KONKURSY - PLASTYCZNE, TEATRALNE, PIOSENKI
  • Plastyczny "Moja droga do szkoły"
  • Plastyczny "Bezpieczne wakacje"
  • Plastyczny "Bądź widoczny na drodze"
  • Wojewódzki Festiwal Piosenki o BRD
  • Konkurs "Szóstka z bezpieczeństwa"
  • Konkursy z wiedzy o BRD w szkołach
  • Inne

 • WYPOSAŻENIE SAL WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO

 • ORGANIZACJA "MIASTECZEK RUCHU DROGOWEGO"

 • PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW NA KARTĘ ROWEROWĄ

 • WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI, PRZEDSZKOLAMI I ORGANIZACJAMI MŁODZIEŻOWYMI:
  • Wyposażanie szkół i przedszkoli w materiały propagujące BRD
  • Wyposażanie organizacji młodzieżowych w materiały propagujące BRD
  • Stała współpraca - SP Nr 50 Gdańsk, SP Nr 65 Gdańsk, SP Nr 29 Gdynia, SP nr 39 Gdynia, ZS Smętowo Graniczne, ZKPiG Kolbudy, Gimnazjum Nr 3 Tczew, Gimnazjum Nr 1 Tczew, ZS Miechucino, Przedszkole "Bajeczka" Starogard Gdański, Przedszkole "Słoneczka Kraina" Łęgowo
  • Akcja "Kamizelka dla przedszkolaka"
 • WYPOSAŻENIE UCZNIÓW KL. 0-I W ZAWIESZKI ODBLASKOWE
EDUKACJA W ZAKRESIE BRD
 • ZAJĘCIA DLA OSÓB (UCZNIÓW) UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE KARTY ROWEROWEJ

 • KURSY DOSKONALĄCE DLA NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA SZKOLNE DLA UCZNIÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ

 • KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE W ZAKRESIE BRD

 • SZKOLENIE KIEROWCÓW AUTOBUSÓW SZKOLNYCH I OPIEKUNÓW DZIECI DOWOŻONYCH DO SZKÓŁ

 • INNE SZKOLENIA ZWIAZANE Z BRD

PROPAGOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ NA DRODZE
 • DZIEŃ OTWARTY PORD - FESTYN RODZINNY
 • TURNIEJE I FESTYNY MOTORYZACYJNE
  • Finał Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego
  • Turnieje, festyny i okolicznościowe imprezy motoryzacyjne
  • Inne

 • FESTYNY I IMPREZY PLENEROWE ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM NA DROGACH
  • Turnieje i festyny gminne i miejskie
  • Cykl gminnych turniejów BRD (rowerowy, plastyczny, piosenki)
  • Turnieje, festyny i konkursy propagujące bezpieczeństwo ruchu drogowego na koloniach i obozach
  • Inne

 • IMPREZY Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
  • ZHP i ZHR - współpraca przy organizacji imprez edukacyjnych o tematyce BRD
  • PTTK - Rajd Rowerowy "Majówka kaszubska"
  • Współpraca z instytucjami i organizacjami skupiającymi dzieci niepełnosprawne
  • inne
MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
 • MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO PORD
  • Nasze miasteczko ruchu drogowego:
   • Zajęcia i egzaminy na kartę rowerową
   • Dzień Otwarty PORD - Imprezy towarzyszące
    • Turniej rowerowy VIP-ów
    • Turniej rowerowy gimnazjów i szkół podstawowych
   • Wakacyjna szkółka ruchu drogowego
   • Inne (imprezy, konkursy, szkolenia)

RATOWNICTWO PRZEDMEDYCZNE
 • RATOWNICTWO DROGOWE
  • Szkolenia z zakresu ratownictwa przedmedycznego
  • Inne

DZIAŁANIA EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z BRD ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z MEDIAMI
 • Działania organizowane z Dziennikiem Bałtyckim
 • Inne działania z mediami
 • Utrzymanie serwisu internetowego o BRD
    © 2013, Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku