PORD

PORD ISO
ISO 9001:2008

polityka jakości
kodeks postępowania etycznego
punkt EGZAMINY.PORD.PL
punkt BEZPIECZENSTWO.PORD.PL
punkt PRZETARGI
punkt ODTJ - AUTODROM POMORZEbip.pord.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdansku


samorząd województwa pomorskiego

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
jest samorządową wojewódzką osobą prawną nadzorowaną przez Zarząd Województwa Pomorskiego


ostatnia aktualizacja: styczeń 2015 r.
punkt

pord

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE ORGANIZACJI EVENTÓW

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku ogłasza nabór ofert na nawiązanie współpracy w zakresie organizacji eventów dla firm na nowo otwartym przez nas obiekcie - Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Autodrom Pomorze w Pszczółkach. Na terenie 8 hektarowego obiektu znajdują się:
– tor kartingowy o długości 1 047 m,
– tor ziemny (quadowy) o długości ok. 500 m,
– budynki biurowe wraz z halą garażową o powierzchni 545 m²,
– sala wykładowa przeznaczona dla 20 słuchaczy,
– płyta poślizgowa prostokątna – 150 m × 50 m,
– płyta poślizgowa w formie pierścienia – średnica 68 m,
– plac manewrowy – 100m × 20m,
– wzniesienia z łukiem i nawodnione.
Prosimy o dołączenie do oferty referencji oraz opisu organizowanych imprez w ciągu ostatnich dwóch lat. Prosimy o przesyłanie ofert na adres sekretariat@pord.pl lub składanie w sekretariacie PORD w Gdańsku przy ul. Równej 19/21 (od pon. – pt. w godz. 8.00-16.00). Termin składania ofert 04 września 2015 r. do godz. 15.00.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na zbadanie sprawozdania finansowego za rok 2015. Sprawozdanie finansowe w PORD w Gdańsku za rok 2014 wykazuje:
1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: 86,46
2. sumę aktywów bilansu 43 603 723,81
3. przychody netto ze sprzedaży towarów, usług oraz operacji finansowych 11 742 278,87 zł.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w siedzibie ośrodka ustalając termin jego zakończenia na 15.03.2016.
Oferta winna zawierać co najmniej dokumenty i informacje jak niżej:
- informację o firmie i jej kierownictwie oraz liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
- kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
- udokumentowane doświadczenie w badaniu podmiotów przez przedstawienie listy przebadanych jednostek (w tym działających w sektorze finansów publicznych) za co najmniej dwa ostatnie lata,
- cenę brutto w złotych polskich (kwota netto + podatek VAT) tj. łączne wynagrodzenie podmiotu badającego obejmujące wszystkie jego koszty (m. in. koszty dojazdu, zakwaterowania, powielania, oprawiania i wysyłki dokumentów związanych z badaniem) oraz warunki płatności,
- termin wykonania sprawozdania finansowego.

Oferty prosimy składać do 1 września 2015 roku do godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu PORD w Gdańsku).

INFORMACJA DLA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA EGZAMIN

UWAGA
Od dnia 03.08.2015
NA EGZAMIN PRAKTYCZNY NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ

( na plac manewrowy)
PO WYŚWIETLENIU NA MONITORZE INFORMACJI:
( monitor znajduje się w holu głównym )
NR EWIDENCYJNY – POJAZD - WYLOSOWANY

Nr ewidencyjny ( każda osoba ma tylko jeden taki numer ) osoby zakwalifikowanej na egzamin państwowy jest podany na zaświadczeniu o terminie egzaminu, za numerem zaświadczenia.
Powyższe podyktowane jest przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, DU z 2014 r.poz.1182


KOMUNIKAT

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o postawieniu zarzutów lekarzowi w związku z prowadzonym przez Prokuraturę w Gdańsku postępowaniem informujemy, że postępowanie to nie dotyczy żadnego z lekarzy, którzy pracują lub wcześniej pracowali w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku.

Wyniki konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Marketingu, Szkoleń i BRD w PORD w Gdańsku

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu nie dokonano wyboru Zastępcy Dyrektora ds. Marketingu, Szkoleń i BRD w PORD w Gdańsku. Żaden z kandydatów nie uzyskał od członków komisji, wymaganej w regulaminie konkursu, liczby głosów członków komisji.

UAKTUALNIENIE WIEDZY DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

Kandydaci na egzaminatorów - uaktualnienie wiedzy przed egzaminem weryfikacyjnym.
Zajęcia teoretyczne:
1.Przypomnienie materiału z uwzględnieniem zmian w przepisach.
2.Zmiany w zasadach egzaminowania.

Zajęcia praktyczne.
1. Na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

Czas trwania zajęć 8 godzin
Koszt - 195 zł.
Zbieramy chętnych
Szczegóły - tel. (58) 300 15 45

SZKOLENIE KOMPLEMENTARNE DLA INSTRUKTORÓW

Zapraszamy Instruktorów nauki jazdy na szkolenie komplementarne, które odbędzie się dnia 27.06.2015 r. (sobota) w Gdańsku oraz w Gdyni. Rozmiar: 846 bajtów Szczegóły...

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O WYNAJEM POMIESZCZEŃ.
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku uprzejmie informuje, że wynajmie V kondygnację o powierzchni użytkowej 326,84 m2 w budynku czteropiętrowym. Budynek przeszedł gruntowną modernizację w 2008r. natomiast V kondygnacja w 2009r.
1. LOKALIZACJA.
Gdańsk Orunia ul. Równa 19/21.
Zapewniona komunikacja publiczna (ZKM,PKP).
Odległość od Urzędu Wojewódzkiego 2,5 km.
Dostępność miejsc parkingowych na terenie posesji.
2. POMIESZCZENIA.
Kondygnacja zawiera następujące pomieszczenia:
Holl, wc męskie, wc damskie, aneks kuchenny oraz 12 pokoi biurowych w tym;
4 pokoje o powierzchni ok. 30 m2,
8 pokoi o powierzchni ok. 14 m2.
3. WYPOSAŻENIE.
Pomieszczenia wyposażone są w media,
• Prąd,
• Woda,
• Ogrzewanie (sieć miejska),
• Klimatyzacja,
• Sieć komputerowa,
• Instalacja telefoniczna.
Budynek wyposażony jest w:
• Podjazd dla osób niepełnosprawnych,
• Dźwig osobowy (winda).
4. KOSZTY
Koszty najmu za m2 obejmują, ochronę fizyczną budynku wraz z monitoringiem i wywóz nieczystości (obowiązkowa segregacja śmieci).
Natomiast opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków oraz ciepła i energii elektrycznej pokrywa Najemca na podstawie wskazań podliczników.
5. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.
Oferty należy składać na adres,
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, 80-067 Gdańsk ul. Równa 19/21, budynek „A” (dwukondygnacyjny), I piętro, pok. 101 (sekretariat), konieczność podania ceny za m2, profilu działalności oraz przeznaczenia wynajętych pomieszczeń.


INFORMACJA

Od dnia 25.08.2014 roku wchodzi w życie zmiana Ustawy o kierujących pojazdami dotycząca możliwości przeprowadzania egzaminów na pojazdach Ośrodków Szkolenia Kierowców.
Informujemy, że szczegółowe informacje w tej sprawie dostępne są u Kierownika Oddziału w Gdańsku tel. 603445048 oraz Oddziału w Gdyni tel. 586201716.
Do zapisu na egzamin na pojeździe OSK potrzebne będą następujące dokumenty:
1) Wniosek o przeprowadzenie egzaminu praktycznego wskazanym pojazdem OSK. Wniosek
2) Wniosek o rezygnację z przeprowadzenia egzaminu praktycznego wskazanym pojazdem OSK. Wniosek
3) Oświadczenie.Oświadczenie


Używamy plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Państwa urządzeniu elektronicznym. Zmiany ustawień można dokonać w każdym momencie korzystając z opcji przeglądarki internetowej.


© 2013, Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
 
stat4u