ISO 9001:2008


FORUM
EGZAMINY.PORD.PL
BEZPIECZENSTWO.PORD.PL
PRZETARGIbip.pord.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdansku
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
jest samorządową wojewódzką osobą prawną nadzorowaną przez Zarząd Województwa Pomorskiego


ostatnia aktualizacja: maj 2013 r.


INFORMACJA

Od dnia 25.08.2014 roku wchodzi w życie zmiana Ustawy o kierujących pojazdami dotycząca możliwości przeprowadzania egzaminów na pojazdach Ośrodków Szkolenia Kierowców.
Informujemy, że szczegółowe informacje w tej sprawie dostępne są u Kierownika Oddziału w Gdańsku tel. 603445048 oraz Oddziału w Gdyni tel. 586201716.
Do zapisu na egzamin na pojeździe OSK potrzebne będą następujące dokumenty:
1) Wniosek o przeprowadzenie egzaminu praktycznego wskazanym pojazdem OSK. Wniosek
2) Wniosek o rezygnację z przeprowadzenia egzaminu praktycznego wskazanym pojazdem OSK. Wniosek
3) Oświadczenie.Oświadczenie


BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na zbadanie sprawozdania finansowego za rok 2014. Sprawozdanie finansowe w PORD w Gdańsku za rok 2013 wykazuje:
1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: 98,71
2. sumę aktywów bilansu 42 695 tys. zł
3. przychody netto ze sprzedaży towarów, usług oraz operacji finansowych 14 204 tys. zł.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w siedzibie ośrodka ustalając termin jego zakończenia na 16.03.2015.
Oferta winna zawierać co najmniej dokumenty i informacje jak niżej:
- informację o firmie i jej kierownictwie oraz liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
- kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych potwierdzona za zgodność z orginałem,
- udokumentowane doświadczenia w badaniu podmiotów poprzez przedstawienie listy przebadanych jednostek (w tym działających w sektorze finansów publicznych) za co najmniej dwa ostatnie lata,
- cenę brutto w złotych polskich (kwota netto + podatek VAT) tj. łączne wynagrodzenie podmiotu badającego obejmujące wszystkie jego koszty (m. in. koszty dojazdu, zakwaterowania, powielania, oprawiania i wysyłki dokumentów związanych z badaniem) oraz warunki płatności,
- termin wykonania sprawozdania finansowego.

Oferty prosimy składać do 21 sierpnia 2014 roku do godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu PORD w Gdańsku).

OGŁOSZENIE - WORD KONIN

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem WORD Konin w sprawie sprzedaży pojazdów: Ogłoszenie

NOWY CENNIK BADAŃ LEKARSKICH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców od dnia 23 lipca zmianom ulega cennik badań lekarskich (dostępny na stronie pord.pl/badania.html)

NOWY CENNIK BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy od dnia 23 lipca zmianom ulega cennik badań psychologicznych (dostępny na stronie pord.pl/index-1pracownia.html)

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 02.06.2014r. w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku oddział w Gdyni przeprowadzane są egzaminy teoretyczne na kat: C, D.

WARSZTATY

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów.
Rozpoczęcie warsztatów 12 - 14.09.2014 r.
szczegóły tutaj

UAKTUALNIENIE WIEDZY DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

Kandydaci na egzaminatorów - uaktualnienie wiedzy przed egzaminem weryfikacyjnym.
Zajęcia teoretyczne:
1.Przypomnienie materiału z uwzględnieniem zmian w przepisach.
2.Zmiany w zasadach egzaminowania.

Zajęcia praktyczne.
1. Na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

Czas trwania zajęć 8 godzin
Koszt - 195 zł.
Najbliższy termin: 6 września 2014 r.
Szczegóły - tel. (58) 300 15 45

BADANIA LABORATORYJNE, EKG W PORD

Zapraszamy firmy oraz klientów indywidualnych na badania laboratoryjne (m.in. morfologia, mocz, glukoza) oraz na badania EKG od 01.04.2014r.
szczegóły tutaj


Używamy plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Państwa urządzeniu elektronicznym. Zmiany ustawień można dokonać w każdym momencie korzystając z opcji przeglądarki internetowej.


© 2013, Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
 
stat4u